New author photo by Lou Columbus.

New author photo by Lou Columbus.

One of my lovely editors working on my new novel on a train to Edinburgh.

One of my lovely editors working on my new novel on a train to Edinburgh.

John Jordan Day Luncheon at the 2019 Tupelo Festival

John Jordan Day Luncheon at the 2019 Tupelo Festival

JordanMap1.jpg
John Jordan Day Luncheon at the 2019 Tupelo Festival

John Jordan Day Luncheon at the 2019 Tupelo Festival

Speaking to a book club in Panama City, FL.

Speaking to a book club in Panama City, FL.

On set for the stage adaptation of THE BIG HELLO.

On set for the stage adaptation of THE BIG HELLO.

With Michael Connelly in Tampa, FL.

With Michael Connelly in Tampa, FL.

Em and Mic.jpg
IMG_0164.jpg

 

37838790_10217291192580093_689555685112807424_n.jpg
425933_10150642417513648_720104488_n.jpg
FLAWRITERSweb_15633881_8col (1).jpg
michael%20lister_thumb.jpg
11194563_936824486359333_359784966203364415_o.jpg
Michael in confinementcropped.jpg
Michael#4.jpg
Michael behind bars.jpg
MichaelHitchPhone.jpg
MichaelJL2.jpg
419577_3415744240629_1998130796_n.jpg
10953439_10152674955801608_43774489849324926_o.jpg
5177_1165491705722_41696_n.jpg
374301_149694048471438_384824570_n.jpg
11628_10151516407154827_1449041865_n.jpg
1419192_652455618108889_115899302_o.jpg
1476027_865443576810091_3228572525735746719_n.jpg
11181475_956068944414220_1133071166_o.jpg
11060274_10153363307721062_3790960610768426324_o.jpg
420716_10150574911836088_513814659_n.jpg
44778_1491467580127_3801280_n.jpg
13886874_1347672815260303_8994940535094479886_n.jpg
12079905_10153618026599827_384566033908280675_o.jpg
11154221_952626188091829_1087378952_o.jpg
18620038_1497802416907534_8044350786891709937_n.jpg
14352587_10210995578353672_7900471801469756428_o.jpg
50849877_10218734178413837_4280977835897651200_n.jpg
887447_10153657283164827_1641981134828268719_o.jpg
17814279_10213026535166323_152601313264349535_o.jpg
44851554_10218001549338568_6453366474533765120_n.jpg
37141915_10217450426800849_8128189233601970176_n.jpg
51654234_10218826622484881_183259820659310592_n.jpg
22489842_1638259212861853_4781332854794144971_n.jpg
31189787_10216570832251535_8221620272826941440_n.jpg
30726620_10216534974635117_3182625153506869248_n.jpg
263113_10150220324308648_5796176_n.jpg
11079651_763091370465033_8303381008946280532_n.jpg
24610_417340550585_7637268_n.jpg
37386809_10217232071062092_5119360378404339712_n.jpg
13495087_1180978605256585_8404274024251497655_n.jpg
10959978_10153002632159827_1050363283772079057_o.jpg
11154221_952626188091829_1087378952_o.jpg
44468_1490619558927_1834623_n.jpg
11953220_10206658727738447_54435844000301276_n.jpg
12063357_1045065252181255_321703043999308721_n.jpg
18664462_1497801856907590_5060086496503181729_n.jpg
14355559_10210995550592978_5546435329818364894_n.jpg
39196368_10217450425000804_4014271941752913920_o.jpg
39196844_10217450436001079_5294012307213385728_n.jpg
11167580_956068471080934_634551116_o.jpg
36576942_10217116700177892_6939049657062391808_n.jpg
14708319_10211350490826262_7096900342078873892_n.jpg